ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพัสดุจากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทยที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

13/07/2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับพัสดุซึ่งส่งมาจาก ศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยภายในเป็นข้อความอวยพรและนกกระเรียนกระดาษ หนึ่งพันตัว ซึ่งน้อง ๆ จากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนชาวญี่ปุ่น ต้องการจะนำส่งไปเป็นกำลังใจแก่ ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทยที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพิเศษนี้ โดยจะดำเนินการจัดส่งไปยังน้อง ๆ เยาวชนที่จังหวัดเชียงรายอย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้องชาวญี่ปุ่นทุกคนที่รักและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเสมอมา ทำให้เรายิ่งตระหนักว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนของไทยและญี่ปุ่นมีความแน่นแฟ้น ใกล้ชิด และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศในทุกมิติ
Back to the list