ข่าวกิจกรรม


การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชิ

16/07/2018

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาโครงการ Global Leaders Program ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังการบรรยายอย่างกว้างขวาง

Back to the list