ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น

18/07/2018

เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้น โดยจังหวัดมิเอะได้มีการจัดทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานไทย ทั้งบีโอไอและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และในโอกาสนี้ บีโอไอและจังหวัดมิเอะได้ลงนามความตกลงในการปรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขาที่ไทยต้องการส่งเสริม และ 2 สาขาสำคัญที่จังหวัดมิเอะมีศักยภาพคือ เกษตรนวัตกรรม และอิเล็กทรอนิกส์ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ชักชวนให้จังหวัดมิเอะมาร่วมกับไทยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมในสองสาขาเป้าหมายที่กล่าวข้างต้น ซึ่งคาดหวังจะให้มีการเปิดตัวศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะจะเดินทางเยือนไทย
Back to the list