ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

20/07/2018

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน “Thailand Taking Off to New Heights” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดขึ้นที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 700 คน
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำเป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 บนพื้นฐานของความพร้อมทางเศรษฐกิจในหลายประการ ทั้งในเรื่องความเข้มแข็ง นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่กลุ่มประเทศ CLMVT ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ภายใต้นโยบายอย่าง one belt one road และ free and open indo pacific อย่างแท้จริง
รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำถึงโอกาสและศักยภาพของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวคิดของญี่ปุ่นในเรื่อง connected industries พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กอบศักดิ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ BOI และเลขาธิการ EEC ร่วมกล่าวและอภิปรายด้วย
Back to the list