ข่าวกิจกรรม


12.9 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานสัมมนา JETRO เรื่องอุทกภัยในประเทศไทย

21/12/2011

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต กล่าวเปิดในงานสัมมนาเรื่องความร่วมมือในการฟื้นฟูระหว่างญี่ปุ่น-ไทยโดยเน้นเรื่องอุทกภัยในประเทศไทยและนโยบายของบริษัทญี่ปุ่น จัดโดย JETRO ณ ห้องนิทรรศการ JETRO ในกรุงโตเกียวโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคธุรกิจและสื่อมวลชนกว่า 300 คน ผู้บรรยายรวมถึงนายฮิโรอากิ อิโซเบะ รองประธานบริหาร JETRO และนายเซสึโอะ อิอุจิ ประธาน JETRO กรุงเทพฯ 

เอกอัครราชทูตฯ ให้คำมั่นแก่ภาคธุรกิจญี่ปุ่นว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการเสริมการป้องกันนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทยให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนสูงสุดในรอบ 100 ปีได้ภายในเดือนสิงหาคม 2555 พร้อมกับมีมาตรการระยะกลางและระยะยาวอื่นๆ

 

12.9jetro
Back to the list