ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/07/2018

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 ของสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น รวมถึงได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสภากาชาดญี่ปุ่น ในด้านต่าง ๆ
Back to the list