ข่าวกิจกรรม


ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

25/07/2018

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธาน Tokyo SMEs Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 61 เป็นต้นไป
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ Tokyo SMEs Support Center ที่มีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกทางด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในไทย ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ตามผลสำรวจของ JETRO
ก่อนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญประธาน Fukuda และคณะ ไปลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมชมนิทรรศการภาพพิมพ์ชุด “บนแผ่นดินพระราชา” (Legendary Land of the King) ซึ่งเป็นผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินระดับแนวหน้าในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผ่านงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “อุกิโยะเอะ” (Ukiyo-e)Back to the list