ข่าวกิจกรรม


การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

28/07/2018

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน เข้าร่วมถวายพระพร และขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต่างพร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณสถานเอกอัครราชทูต และพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสวยงาม
Back to the list