ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑

30/07/2018

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย สำหรับหัวข้อในการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “การฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิ” ซึ่งเป็นวาระเฉลิมฉลองที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น โดยรูปถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “Japan through Diplomats’ Eyes” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Roppongi Hills Café ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ และหลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่เมืองนาโกยา เมืองโกเบ เมืองโยโกฮามา และฮอกไกโดเป็นลำดับต่อไป
Back to the list