ข่าวกิจกรรม


2012.10.18 งานกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นโดยผู้ชนะจากประเทศอาเซียนครั้งที่ 27

25/10/2012

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมงานกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นโดยผู้ชนะจากประเทศอาเซียนครั้งที่ 27  และงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งจัดโดย Japan Overseas Enterprises Association

จำนวนผู้ชนะจากประเทศอาเซียน  8 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีทั้งหมด 11 คน โดยผู้ชนะแต่ละคนได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่นตามหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ผู้ชนะคนไทยมีทั้งหมด 2 คน ได้แก่ นายนพัฒน์ หัทยานันท์นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ ”เส้นทางที่ผมเลือก” และนายสรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สู่ชุมชนอาเซียน”

JOEA1

JOEA2     JOEA3

JOEA4     JOEA5

JOEA6
Back to the list