ข่าวกิจกรรม


กรมยุทธการทหารเรือเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/08/2018

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในมิติต่างๆ ให้แก่คณะจากกรมยุทธการทหารเรือ นำโดย พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list