ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN 51st Anniversary Symposium – The Challenges of ASEAN 2018

08/08/2018

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงาน ASEAN 51st Anniversary Symposium – The Challenges of ASEAN 2018 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 51 ปีการก่อตั้งสมาคม ASEAN จัดขึ้นโดย ASEAN – Japan Centre ณ Belle Salle Onarimon Ekimae Hall Tokyo ซึ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้น และร่วมกันอภิปรายโอกาสและความเป็นไปได้ของอาเซียนในอนาคตข้างหน้า
Back to the list