ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงาน the 19th International High School Arts Festival Award Ceremony

08/08/2018

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตร่วมงาน the 19th International High School Arts Festival Award Ceremony เพื่อมอบรางวัลให้แก่ นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล จากโรงเรียนบ้านบึ่งมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมงานมอบรางวัลประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 19 ในปีนี้ โดยภายในงานดังกล่าว ยังมีตัวแทนนักเรียนต่างชาติจากอีก 18 ประเทศและนักเรียนระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมรับรางวัลด้วย ทั้งนี้ สามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียนผู้ชนะการประกวดได้ที่ National Art Center, Tokyo ระหว่างวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2561 ซึ่งผลงานของนักเรียนไทยได้แก่ Pride of Thailand ซึ่งเป็นภาพวาดสีโปสเตอร์เกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์
Back to the list