ข่าวกิจกรรม


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

12/08/2018

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา หัวหน้าสำนักงานไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทย ในญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 150 คนเข้าร่วม ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นตัวแทนนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีพระแม่เจ้า”

Back to the list