ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการส่งออกเหล้าอาวาโมริ

10/08/2018

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญจากนาย Mitsuhiro Miyakoshi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานการประชุม The 2nd Meeting of the Project on Enhancement of Export of Ryukyu Awamori ให้เข้าร่วมและกล่าวในการประชุมดังกล่าว ในฐานะแขกของประธาน ที่จังหวัดโอกินาวะ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์และเน้นย้ำบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล้าอาวาโมริ

เหล้าอาวาโมริใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตมาตั้งแต่เริ่มต้น หรือเมื่อประมาณ 600 ปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับช่วงที่อาณาจักรริวกิวทำการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุนี้ เหล้าอาวาโมริจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยนั้น โดยสันนิษฐานได้ว่าชาวริวกิว (โอกินาวะในปัจจุบัน) ที่เดินเรือไปยังอยุธยา น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรรมวิธีการทำเหล้าหมักของไทย และนำกลับมาประยุกต์เป็นเหล้าอาวาโมริในปัจจุบัน
อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมข้าวไทย ในการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนให้สมาคมผู้ผลิตเหล้าอาวาโมริแห่งจังหวัดโอกินาวะ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เหล้าดังกล่าวด้วย ปัจจุบัน ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยรวมประมาณ 228,846 ตัน / ปี โดยประมาณ 30,000 ตัน ได้นำมาใช้ในการผลิตเหล้าอาวาโมริเป็นการเฉพาะ อาวาโมริ เป็นเหล้าญี่ปุ่นประเภท Shōchū ซึ่งใช้วิธีการกลั่นในการผลิต และเป็นเหล้าชนิดเดียวในญี่ปุ่นที่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบ
Back to the list