ข่าวกิจกรรม


2012.01.17 งานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสิงคโปร์และเอกอัครราชทูตลาว

17/02/2012

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Tan Chin Tiong เอกอัครราชทูตสิงคโปร์และภริยา และนาย Sithong Chitnhothinh เอกอัครราชทูตลาวและภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตฯ ประเทศสมาชิก ASEAN และคู่สมรสมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

DSC_01      DSC_02

DSC_01      DSC_02

DSC_01      DSC_02

DSC_01      DSC_02

DSC_09
Back to the list