ข่าวกิจกรรม


2012.01.30 ประธานสมาคมพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมMOAและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

17/02/2012

เมื่อวันที่  30 มกราคม 2555 นายมาซาโอะ ชิงะ ประธานสมาคมพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม MOA และ ดร. ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเด็กหญิงเปรมวดี แก้วกำกง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ผู้ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในการประกวดภาพวาดที่จัดขึ้นโดย MOA ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม MOA เมืองอาตามิ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ซึ่งอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

DSC_0710

DSC_0720

DSC_0737

DSC_0726
Back to the list