ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของ JTBF

22/08/2018

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของ Japan - Thailand Business Forum (JTBF)  โดยมีสมาชิกทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วยอย่างคับคั่ง
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย รวมถึงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกของ JTBF โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังดำเนินธรุกิจกับประเทศไทยอยู่
อนึ่ง JTBF เป็นการรวมตัวของนักธุรกิจและข้าราชการญี่ปุ่นที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยเกือบทั้งหมดเป็นอดีตนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่น ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ และ JTBF ได้จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระดับ track 1.5Tags:   JTBF

Back to the list