ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 9

24/08/2018

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อสมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น แห่งเมืองชิสึโอกะ ในฐานะผู้จัดงานฯ ภายในงานฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดคูหานิทรรศการ "Thailand 4.0 - The future is here." เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีหน่วยกงสุลสัญจรให้คำปรึกษาด้านการกงสุลแก่ชาวไทยในพื้นที่ ในส่วนของสำนักงานเกษตร ประจำกรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าเกษตรของไทย และการสาธิตการสาวไหมและการทอผ้าไหมไทย โดยกรมหม่อนไหม โดยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือของไทย ในโอกาสนี้ อัครราชทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ และรองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะ โดยอัครราชทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ชิสึโอกะ ที่มีนายนางามาสะ ยามาดะ เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันใกล้ชิด และได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางการท่องเที่ยว รวมทั้งเน้นย้ำนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่น โดยได้เสนอแผนการร่วมมือกันในหลายสาขา
Back to the list