ข่าวกิจกรรม


2012.02.01NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต (ครั้งที่ 1)

20/02/2012

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิก NHK Culture Center สาขา Aoyama 40 คนได้เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ และจัดการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และให้รับชมการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย

IMG_0846  IMG_0847

IMG_0848   IMG_0849
Back to the list