ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 45

27/08/2018

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 45 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชญากรรมและคดีความคนไทยในประเทศญี่ปุ่นด้วย
Back to the list