ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75

31/08/2018

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปัจจุบันให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list