ข่าวกิจกรรม


พระอาจารย์บุญส่ง โชติปัญโญ เจ้าอาวาส วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ ญี่ปุ่น พร้อมคณะสงฆ์ เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

30/08/2018

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 พระอาจารย์บุญส่ง โชติปัญโญ เจ้าอาวาส วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ ญี่ปุ่น พร้อมคณะสงฆ์ ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กราบนมัสการให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ ได้หารือถึงบทบาทของวัดในการเป็นที่พึ่งของคนไทยตกทุกข์ในญี่ปุ่น ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างวัดกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กันยายน 2561 วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ มีกำหนดจัดพิธีเปิดป้ายวัดฯ และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 61 มีกำหนดจัดพิธีทอดกฐินประจำปี ซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
อนึ่ง วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นอาคาร 2 ชั้นตั้งอยู่ที่ 965-3 Ogose, Ogose-machi, Iruma-gun, Saitama-ken, Japan 350-0416 โทรศัพท์ 0492-98-8066 (〒350-0416 埼玉県入間郡越生町生越965-3) สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Ogose (生越駅) ประมาณ 10 นาที ปัจจุบันมีพระจำพรรษาทั้งหมด 3 รูป
Back to the list