ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่าง กศน. กับ MOA International

03/09/2018

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ กับ MOA International Association และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ MOA ในญี่ปุ่นและไทย พร้อมกับนาย Toshiei Mizuochi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ MOA Art Museum เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ ตามคำเชิญของ MOA International โดยมีนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร เข้าร่วมด้วย
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง 5 ฝ่าย ระหว่าง กศน. กับ MOA International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่การทำเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรธรรมชาติของ MOA ซึ่งสอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญเรื่องวิถีสุขภาพแบบองค์รวมตามแบบของ MOA ไปพร้อม ๆ กัน โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นการขยายระยะเวลาความร่วมมือต่อไปอีก 3 ปี ซึ่งถือเป็นการลงนามครั้งที่ 6 นับแต่มีการร่วมมือกันระหว่าง กศน. กับ MOA International ตั้งแต่ปี 2533
MOA International จะให้ความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเอ็มโอเอในไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแก่ กศน. 4 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ การวิจัย และการส่งเสริมสนับสนุน โดย กศน. จะใช้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องจากมาพระราชดำริ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 12 ศูนย์ เป็นหน่วยงานรับความช่วยเหลือTags:   MOA, เกษตร

Back to the list