ข่าวกิจกรรม


2012.02.03 ALFS แนะนำเครื่องดนตรีเอเชีย

20/02/2012

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มวัฒนธรรมของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society นำโดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้จัดงานแนะนำเครื่องดนตรีของเอเชีย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน ในงานมีการแนะนำเครื่องดนตรีและการบรรเลงเครื่องดนตรีของประเทศไทย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

DSC_0780     DSC_0779

DSC_0781     DSC_0782

DSC_0781     DSC_0782

DSC_0781     DSC_0782

DSC_0781     DSC_0782

DSC_0781     DSC_0782
Back to the list