ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท MOECO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

04/09/2018

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 นาย Hiroyuki Tsurugi ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Mitsui Oil and Exploration Co., Ltd. ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านพลังงานที่มีมายาวนาน โดยปัจจุบัน MOECO มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้การร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท Chevron ในการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อ่าวไทย และพื้นที่อื่น ๆ รวม 12 โครงการ
อนึ่ง MOECO มีสัดส่วนการถือครองโดยบริษัท Mitsui & Co.,Ltd ร้อยละ 74.3 กระทรวง METI ร้อยละ 20 และภาคส่วนอื่น ๆ ร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2513 และได้ก่อตั้งสำนักงานในปี 2515 ซึ่งเป็นสำนักงานในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งปัจจุบัน
Back to the list