ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคาร MUFG

05/09/2018

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 นาย Muneo Kurauchi, Advisor ธนาคาร MUFG ได้นำนาย Masaki Suzuki, Executive Officer เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่นาย Suzuki เพิ่งเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังครบวาระการดำรงตำแหน่ง Senior Executive Vice President ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ควบรวมกิจการกับธนาคาร Tokyo - Mitsubishi UFJ สาขากรุงเทพมหานคร (ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 61 เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร MUFG) แต่ยังคงใช้ชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
Back to the list