ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ

06/09/2018

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับนายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ให้แก่คณะ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list