ข่าวกิจกรรม


2012.02.22 NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต (ครั้งที่ 2)

23/02/2012

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิก NHK Culture Center สาขา Aoyama 40 คนได้เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ และจัดการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และให้รับชมการแสดงนาฏศิลป์ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย


nhk02.222      nhk02.221

nhk02.222      nhk02.221

     

nhk02.222

nhk02.221

nhk02.222      nhk02.221

nhk02.222
Back to the list