ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ ให้การต้อนรับพลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการฯ และคณะฯ

10/09/2018

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ให้การต้อนรับพลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวเมืองไทย




Back to the list