ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

11/09/2018

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำนวน 23 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอาชีพข้าราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
ในโอกาสนี้ ข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแง่คิดดีๆ เกี่ยวกับอาชีพข้าราชการให้แก่นักเรียนด้วย
Back to the list