ข่าวกิจกรรม


ReCA บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทย

11/09/2018

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61 นาย Shohei Kuniya ประธาน Rehab-Care for ASIA และคณะผู้บริหาร ได้จัดการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่เน้นการผสมผสานระหว่างการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยปัจจุบัน ReCA อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และได้ลงนามบันทึกความตกลงกับเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม และโรงพยาบาลโพธาราม ในการ 1) ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในเมืองโพธาราม 2) จัดตั้งศูนย์ daycare สำหรับผู้สูงอายุ (ในลักษณะเดียวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวันแบบไปเช้าเย็นกลับ ที่เทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง JICA เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง) ซึ่งขณะนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองโพธาราม และเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และ 3) การฝึกอบรมอาสาสมัครและจิตอาสา เพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ซึ่งในเดือน ต.ค. นี้ มีผู้ได้รับเชิญจากไทยมาฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น จำนวน 5 คน
อนึ่ง ReCA เป็นองค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental organization) ของญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยนอกจากในประเทศไทยแล้ว ReCA มีโครงการให้ความช่วยเหลือในเมียนมาและอินโดนิเซียด้วย สืบค้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rehab-care-asia.org
Back to the list