ข่าวกิจกรรม


2012.02.07 ออท. กล่าวเปิดงาน Believe in Thailand M.I.C.E. Road Show: Japan 2012

23/02/2012

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดในงาน Believe in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว งานดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020 ทั้งนี้ มีผู้ร่วมงานจากแวดวงธุรกิจญี่ปุ่นและสื่อมวลชนมาร่วมงานเกือบร้อยคน นายอรรคพล สรสุชาติ ประธานสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมศุลกากรเข้าร่วมในงานด้วย

believe2012
Back to the list