ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน Oin High School ไปบรรยาย

10/09/2018

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน Oin High School ไปบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง โดยนางสาวแคทรียาฯ ได้เน้นความสำคัญในการนำกฏหมายด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงไปปฎิบัติใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกันของมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเพศและค่านิยมทางเพศ หลังจบการบรรยาย นางสาวแคทรียาฯ ได้ตอบคำถามของนักเรียนที่เข้าร่วมฟังคำบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นTags:   Oin high school

Back to the list