ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

13/09/2018

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตรักษาราชการ ได้ให้การต้อนรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 88 ที่ได้รับคะแนนประเมินผลงานการศึกษากลุ่มในระดับดีเด่น ในโอกาสการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Training Program on Leadership Development ที่ The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 61
โอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในมิติต่าง ๆ รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศTags:   นบส., GRIPS

Back to the list