ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

08/09/2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซาคุไดระประจำอำเภอซาคุ จังหวัดนากาโนะ โดยภายในงานเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกงสุลได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว และงานนิติกรณ์ นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ได้มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำเอกสารต่างๆของฝ่ายกงสุล พร้อมด้วยนายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพจิตแก่คนไทย
Back to the list