ข่าวกิจกรรม


2012.02.23-24 สมาชิก Asia-Pacific Ladies Friendship Society เข้าร่วมการสาธิตทำอาหารอีสาน

28/02/2012

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิก Asia-Pacific Ladies Friendship Society เข้าร่วมการสาธิตการทำอาหารอีสาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต วันละ 10 ท่าน โดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้จัดบรรยายด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของภาคอีสาน จากนั้นจึงได้สาธิตการทำอาหารอีสาน ได้แก่ ส้มตำและลาบไก่ แก่ผู้เข้าร่วม

 


▼ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ▼

23-0

23-1   23-2

23-1    23-2

23-1    23-2

23-1    

23-8


 

▼ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ▼

24-0

24-1      24-1

24-1      24-1

24-1      24-1

24-1      24-1

24-9
Back to the list