ข่าวกิจกรรม


นักเรียนไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 30 ณ เมืองทสึกุบะ

08/09/2018

นักเรียนไทย4คนชนะการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน คือ นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ ร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง และได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง คือ นายจิรายุ บูรพาชีพ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายธนดล ชมภูจันทร์ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง และ นายมิลิน โคตรหนองบัว ร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง การแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่1-8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 335 คน จาก 87 ประเทศ
Back to the list