ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018

20/09/2018

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018 ที่ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยรับรางวัล Japan Tourism Awards 2018 สาขา Excellent Partner จากโครงการ 12 Hidden Gems ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเข้าประกวด โดยการนำเสนอเมืองรองจำนวน 12 แห่ง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองเป็นไปตามยุทธศาสตร์ Open to the New Shades of Thailand โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ไม่เน้นเพียงปริมาณ แต่มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยTags:   Tourism EXPO

Back to the list