ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย ภายในงาน Tourism Expo Japan 2018

21/09/2018

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย ภายในงาน Tourism Expo Japan 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 ก.ย. 61 ที่ศูนย์นิทรรศการ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว โดยมีผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย คูหาประเทศไทยมีพื้นที่ขนาด 90 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ East Exhibition Hall 1 ได้รับการก่อสร้างแตกแต่งตามยุทธศาสตร์ Open to the New Shades ผ่านการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองรองที่อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายในคูหามีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2) พื้นที่สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ และ 3) พื้นที่สำหรับการสาธิตการแสดงและการฝึกกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบไทยเข้าร่วม จำนวน 8 ราย ไม่รวมกรุงเทพมหานคร Thailand Elite และโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มีพื้นที่เป็นของตนเองTags:   Tourism EXPO

Back to the list