ข่าวกิจกรรม


2012.04.12 ภริยาเอกอัครราชทูตได้จัดงานสงกรานต์ขึ้น ณ ทำเนียบ

02/05/2012

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานสงกรานต์ขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีการเฉลิมฉลองปีใหม่แบบดั้งเดิมของไทย โดยมีนางฮารุโกะ โคมุระ ประธานสมาคมสตรีกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟิค สมาชิกสมาคมฯ และภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและประเพณีของงานสงกรานต์ และได้จำลองบรรยากาศของงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประเพณีต่างๆ ของไทยในการเฉลิมฉลองวันปีใหม่แบบไทย เช่น ประเพณีการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การก่อเจดีย์ทราย การรำและดนตรีพื้นเมืองของไทย เป็นต้น

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran01    songkran01

songkran19
Back to the list