ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 30 ปี การบินไทยทำการบินเส้นทางนาโกยา - กรุงเทพมหานคร

27/09/2018

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมและกล่าวในงานเลี้ยงรับรอง “Nagoya - Bangkok 30th Anniversary Reception” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การทำการบินเส้นทางนาโกยา - กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย ในการนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของการบินไทย อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรและประธานกรรมการ และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ประธาน บมจ. การบินไทย เข้าร่วมด้วย
การบินไทยเริ่มให้บริการในเส้นทางนาโกยา - กรุงเทพมหานคร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 31 ด้วยความถี่ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จนถึงปัจจุบัน เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน ตลอดสัปดาห์
ตั้งแต่การลงนามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นสำหรับบริการเดินอากาศ เมื่อปี 2496 เที่ยวบินระหว่างไทยกับเมืองต่าง ๆ ของญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีเที่ยวบินของสายการบินของไทยและของญี่ปุ่นที่ทำการบินระหว่างทั้งสองประเทศ รวม 480 เที่ยวบิน ต่อเดือน (ไม่รวมเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)
การบินไทยทำการบินมายัง 5 เมือง ในญี่ปุ่น รวม 11 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟูกูโอกะ และซัปโปโรTags:   TG, Nagoya

Back to the list