ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1

29/09/2018

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1 พร้อมกับนายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และนายจุงโกะ อิโนะอูเอะ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ณ บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟฮากาตะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเพื่อฉลองการเปิดสถานกงสุลใหญ่ของไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากจังหวัดฟูกูโอกะเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กอปรกับจังหวัดฟูกูโอกะยังมีความร่วมมืออันยาวนานกับประเทศไทย เช่น ได้ลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 และได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นในสภาจังหวัดฟูกูโอกะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดคูหานิทรรศการ "Thailand 4.0 - The future is here." เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ในส่วนของสำนักงานเกษตร ประจำกรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย และในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือของไทย ภายในงานมีคูหาร้านอาหารและสินค้าไทย 18 คูหา ด้านการแสดงบนเวทีนอกจากการสาธิตมวยไทยแล้ว ยังมีคณะนาฎศิลป์จากมูลนิธิไทยมาแสดงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Back to the list