ข่าวกิจกรรม


2012.02.07 นักเรียน ร.ร. มัธยมโคชิกายะฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

19/03/2012

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 คณะนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโคชิกายะ จังหวัดไซตามะ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยแก่คณะนักเรียน

002

001
Back to the list