ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันโชยุ

01/10/2018

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงานวันแห่งโชยุ ร่วมกับนายเคน ไซโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงแห่งญี่ปุ่น (ตำแหน่งขณะนั้น) ณ โรงแรมรอยัลปาร์ค ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าโชยุได้รับความนิยมในประเทศไทย และเหมาะกับการประกอบอาหารไทย ทั้งนี้ สมาคมโชยุซึ่งเป็นผู้จัดงานได้จัดตั้งขึ้นครบรอบ 70 ปีในปีนี้และวันนี้ได้ประกาศโชยุที่ได้รับการคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรสำหรับการแข่งขันโชยุจากทั่วประเทศ ครั้งที่ 46 Tags:   โชยุ

Back to the list