ข่าวกิจกรรม


2012.03.22 NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต (ครั้งที่ 3)

23/03/2012

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 สมาชิก NHK Culture Center สาขา Aoyama 35 คนได้เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ และจัดการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ วัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และจัดแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย

 

nhk3-1      nhk3-2

nhk3-1      nhk3-2

nhk3-1      nhk3-2

nhk3-1
Back to the list