ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

13/10/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสรวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมมากกว่า 100 คน
Back to the list