ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

12/10/2018

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Nobukatsu Kanehara รองเลขาธิการสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และได้ใช้โอกาสนี้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค
Back to the list