ข่าวกิจกรรม


2012.03.16 พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกแสดงธรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

04/04/2012

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี รับนิมนต์มาแสดงธรรม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม

1

1

1      1

1
Back to the list