ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียนในกรุงโตเกียว

14/10/2018

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา สาลินี เข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียน ในกรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ. หรือ TSAJ) ในงานมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน กิจกรรมสันทนาการ การแสดงชุดประจำชาติ รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีโดยเยาวชนจากประเทศอาเซียนที่ศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
Back to the list